മേലനങ്ങാന്‍.... വയ്യാതെ, നിന്നനില്‍പ്പില്‍ ഒരഭ്യാസം

2014, മാർച്ച് 25, ചൊവ്വാഴ്ച

ദു:ഖത്തിന്റെയും കുറ്റബോധത്തിന്റെയും ഇടയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് (മോഡി)


എന്റെ മനസ്സിൽ ദു:ഖത്തിന്റെ
നിലവിളികൾ ഉയരുന്നത് ആരും കേൾക്കുന്നില്ല.
ഒരു നിയന്ത്രിതകലാപത്തിൽ
ഇത്ര കുറച്ചല്ലേ മനുഷ്യർ വിസ്മൃതിയിലേക്ക് മറഞ്ഞുള്ളൂ
എന്നത് എന്നെ ദു:ഖിപ്പിച്ച് തളർത്തുന്നു

എന്നാലും എന്റെ മനസ്സിൽ
ഒരിറ്റ് കുറ്റബോധത്തിനും ഇടമില്ലാത്തത്
എനിക്ക് ബോധമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല
ഭരണജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലേ
ഇത്ര പേരെയെങ്കിലും
ടയറിനടിയിൽ ചതച്ചരച്ച
പട്ടികളാവാൻ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചല്ലോ.
ഒരു കടം കഥ പോലെ
കുറേ എവിടേക്കോ ഓടിമറയാനും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു

ഇനി പുതിയ പാഠങ്ങൾ
ഒരു വെളുത്ത കടലാസ്സിൽ
കാവികളറിൽ ഞാൻ എഴുതിവെച്ചത്ത്
ഇവിടെ ഒരു പതിഞ്ഞതാളത്തിൽ
ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ
അന്ന് ആ ദു:ഖവും കുറവുകളും
ഒരു പേമാരിയായി ഞാൻ കരഞ്ഞ് തീർക്കും.


2002 ല്‍ ഗുജറാത്തിലുണ്ടായ കലാപത്തില്‍ തനിക്ക് ദു:ഖമുണ്ട്. എന്നാല്‍ അതില്‍ കുറ്റബോധമില്ല - മോഡി

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: