മേലനങ്ങാന്‍.... വയ്യാതെ, നിന്നനില്‍പ്പില്‍ ഒരഭ്യാസം

2008, ഫെബ്രുവരി 4, തിങ്കളാഴ്‌ച

അത്‌ അതായാല്‍ മാത്രം മതി

ഒരു പൂവിണ്റ്റെ വശ്യമായി,
എന്നോ അതിനെ ഞങ്ങള്‍ കണ്ടു.
അതിനെ
അവര്‍ അവളെന്ന്‌ വിളിക്കുമ്പോയും
ഞങ്ങള്‍ അറിയാത്തപോലെ മാറിനിന്നു,
അത്‌ എന്നും
ഞങ്ങളുടെ പാനമായിരുന്നു..
എന്ന തിരിച്ചറിവ്‌,
ഞങ്ങളെ രോമാഞ്ഞരാക്കി.
ഇപ്പോള്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക്‌
അതിനെ അടിയന്തരമായി
ബഹുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്‌.
പക്ഷേ..
എവിടെയും പെട്ടെന്ന്‌
കിട്ടാതിരിക്കാന്‍..
അതിന്‌ എന്തു പറ്റി.
പാലിനെപോലെ
ഇത്ര കുറവാണെങ്കിലും
‍ഞങ്ങള്‍ക്ക്‌ പ്രശ്നമില്ല.
ഞങ്ങള്‍ അതിനെ ബഹുമാനിച്ചിരിക്കും.
അത്‌ ഇന്നലെ വിരിഞ്ഞ പൂവാണെങ്കിലും...
അത്‌ അതായാല്‍ മാത്രം മതി

1 അഭിപ്രായം:

sssssssssssssssssss പറഞ്ഞു...

adhu adhaayaal mathi alle....